A pályázatról
röviden

Az OTP Fáy András Alapítvány Ötletpályázatot hirdet digitális megoldásokra, a 12-22 éves korosztály sikerességéért!

A legjobb ötletek összdíjazása bruttó 38 millió Forint!

A pályázatra 2018. január 15-ig bárki jelentkezhet és várunk minden olyan digitálisan megvalósítható alkalmazást, projektet, amely valóban segítheti, támogathatja és napi szinten kiegészítheti a fiatalok életét. Fontos a játékosság, a kreativitás, innovatív megközelítés, hogy a célcsoport tagjai klasszikus oktatás nélkül, szórakozva sajátítsanak el új ismereteket.

Reméljük, hamarosan a pályázók között üdvözölhetünk, kattints a pályázat kiírásra!

A célcsoport

A 12-22 éves korosztály bár korban egymástól nagyon különböző élethelyzetben lévő fiatalokat jelöl, mégis közös bennük, hogy felnőttként tartalmas, kiegyensúlyozott, sikeres és boldog életet szeretnének élni. A gyors technológiai és gazdasági változások, a lehetőségek és az elvárások módosulása egyre fontosabbá teszi, hogy megértsék az őket körülvevő világ folyamatait és azokra tudatosan reagálhassanak.

Az alábbi személyleírások (elképzelt, de valós kutatási eredményekre alapuló karakterek) segítenek közelebb kerülni a célcsoporthoz, élethelyzetükhöz és mindennapjaikhoz. Kattints a képre!

Az Ötletpályázat menetrendje

Az Ötletpályázathoz szervesen nem tartozó, de fontos információ – az Ötletpályázat utóélete:

Az OTP Fáy András Alapítvány az EMMI és az OTP Bank támogatásával az Ötletpályázatot követően – 2019-ig – megvalósítja a számára elfogadható, kiválasztott és díjazott pályázati ötletet vagy ötleteket.

 • 2017. november 2. Ötletpályázat kiírása
 • 2018. január 15. Pályázatok leadásának határideje
 • 2018. január 22. Ötletek előszűrése, az értékelési szempontok alapján legígéretesebb ötletek kiválasztása a felkért szakmai zsűri által
 • 2018. január 29-től február 9-ig Mentor program a legígéretesebb digitális ötleteket benyújtó pályázókkal (mentori találkozók, prezentációk)
 • 2018. február 15. Döntő - a legígéretesebb pályaművek végleges prezentálása, eredményhirdetés

Mentor Program

A Mentor program bemutatása és annak célja

A Mentor Program célja, hogy a digitálisan beküldött pályázati anyagok előszűrése után a pályázat kiírója (OTP Fáy András Alapítvány) a mentorok és mentorsegítők bevonásával a csapatokat felkészítse arra, hogy kiemelkedő minőségben prezentáljanak az Ötletpályázat Döntőjén.

A cél érdekében a Mentor Program a kiválasztott pályázók számára személyes visszajelzéseket biztosít a mentorok bevonásával és élő prezentáción keresztül főpróbát tart a pályázókkal.

A mentorok szakmai tanácsaival és a szakértő mentorsegítők bevonásával esélyegyenlőséget biztosít a pályázók számára a magas színvonalú pályázati prezentációra, az ötletek, pályaművek bemutatására. Így mindegy, hogy egy magánszemély, egy család vagy egy baráti társaság mutatja be az ötletét, hiszen éppen olyan segítséget kap a prezentációhoz, mint egy a pályázaton induló informatikai cég.

A Mentor Programban a beválasztott csapatoknak, egyéneknek és cégeknek a részvétel kötelező. A Mentor Program kihagyása a versenyből kizárást vonja maga után.

A Mentor Programba beválasztott pályázók a program részleteiről és az abban való személyes részvételükről írásos tájékoztatást kapnak.

Minden kiválasztott pályázóhoz a pályázat kiírója egy-egy személyes mentort rendel felkérés alapján, akiknek a munkáját további szakértők, az úgynevezett mentorsegítők fogják segíteni.

A mentorokra és mentorsegítőkre ugyanazok a titoktartási és pályázati szabályok vonatkoznak, mint magukra a pályázókra.

A Mentor Program menetrendje:

A 2018. január 15-ig beérkezett pályázatok közül a zsűri kiválasztja azokat, akik bekerülnek a Mentor Programba és jó eséllyel pályáznak a nyereményekre. A Mentor Programba bekerült pályázókat az OTP Fáy András Alapítvány e-mailben és telefonon értesíti, majd további információkat kapnak a Mentor Programról. Továbbá, miután a kiválasztottak esélyessé váltak a pályázat megnyerésére, az Alapítvány velük külön titoktartási szerződést köt.

 • 2018. január 29. – február 8.: Ezen időszak alatt legalább 2 személyes mentori egyeztetés szükséges. Az első találkozó személyesen a budapesti OK Oktatási Központban tartandó, a pályázó akadályoztatása esetén a második alkalom történhet Skype-on is. (kb. 30 - 60 perc/alkalom)
 • 2018. február 9.: Nyílt nap (nem kötelező, opcionális!) a mentoráltak számára az OTP Fáy András Alapítvány budapesti OK Oktatási Központjában. Találkozó és személyes egyeztetés, felkészülés a döntőre a mentorsegítőkkel. (Előre egyeztett időpontban a szakértők egész nap a mentoráltak rendelkezésére állnak 9:00 és 18:00 óra között.)
 • 2018. február 15.: Döntő a budapesti OK Oktatási Központban

Díjak

Az Ötletpályázat összdíjazása bruttó 38 millió Forint, amely a versenypályázatra beküldött, formailag elfogadott pályamunkák között a következő módon oszlik meg:

 • A pályázat nyertesének díja: bruttó 15 millió Forint
 • Az OTP Fáy András Alapítvány a zsűri javaslata alapján további bruttó 23 millió Forintot oszt szét az arra érdemes, a Mentor Programba bekerült pályázók között.
 • A fődíj és a további díjak – a pályázati kiírásnak megfelelően és a megkötendő szerződés szerint – a zsűri által díjazott ötletekkel, felhasználásukkal és megvalósításukkal kapcsolatos jogok ellentételezését szolgálják.
 • A fődíjat és a további díjakat az OTP Fáy András Alapítvány az eredményhirdetést követően - a díjazott pályázó és az Alapítvány között létrejövő szerződésnek megfelelően – 8 munkanapon belül átutalással  kifizeti. A pályázó a megkapott díjat ezt követően szabadon – bármely személyes céljára - és bármikor felhasználhatja.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat online felületen keresztül kell benyújtani a Jelentkezés menüpont alatt található adatlapon. Csak a hiánytalanul kitöltött adatlapok kerülnek elbírálásra.

Bírálat

Az értékelési szempontok (100 % = 100 pont)

Az ötleteket az alábbi szempontok alapján értékeli a Zsűri.

Célcsoport illeszkedés
Maxiumum 20%
 • Mennyire illeszkedik az ötlet az Ötletpályázat célcsoportjának élethelyzetébe, fedi-e annak igényeit, problémáit, feladatait?
 • A célcsoport számára vonzó lehet?
 • A célcsoport mindennapjaiba beépülhet?
 • Pénzügyi ismeretüket, gazdálkodási tapasztalatukat és gazdasági tudásukat gyakorlatiasan fejleszti?
Újdonság tartalom
Maxiumum 30%
 • Mennyire újszerű az ötlet a hazai és világpiacon?
 • Újdonság a célcsoport számára?
 • A célcsoport érdemesnek tartaná-e önmagától a terjesztésre / megosztásra?
Fenntarthatóság, megújulás képessége, társadalmi hatás és potenciál
Maxiumum 20%
 • Az ötletben van-e potenciál arra, hogy a megvalósítást követően hosszabb távon is önfenntartóvá váljon? 
 • Mennyit – pontosabban minél kevesebbet – kell /kelljen rákölteni a termék/szolgáltatás bevezető szakaszában?
 • Az ötletben a megvalósítás után benne van-e a továbbfejlesztés és/vagy megújítás/megújulás képessége?
 • A beadott ötletnek van-e olyan – illetve minél nagyobb - társadalmi hatása, amely annak értékét növeli? 
Pályázó önéletrajza, prezentációja, kompetenciái
Maxiumum 10%
 • A pályázó/csapat/cég önéletrajza, előadási képessége, háttértudása, szakmaisága, előtörténete alapján támogatandó- e?
Ötlet kidolgozottságának színvonala
Maxiumum 20%
 • Az benyújtott pályázat milyen szinten közelíti meg a megvalósíthatóság szintjét?
 • A pályázat érthetősége, értelmezhetősége (pl: nyelvezete, átláthatósága, vizualizációja, magyarázata) milyen színvonalú?
 • A pályázati öltetet vagy annak bármely részét tesztelték-e, véleményeztették-e már, illetve annak eredményeit a pályázatban bemutatták-e?
 • A pályázatban bemutattak-e valamilyen prototípust, vagy példát illetve hogyan (mivel) igazolják /magyarázzák ötletük működőképességét, életképességét?

 

Pályázati minta (természetesen a pályázó ettől eltérhet)

A pályázati anyag prezentáció vagy szöveges dokumentumként (PDF) formátumban

Tartalom
Segítő kérdések
Prezentáció vagy Word (PDF maximum 20 MB)
Bemutatja a célcsoportot (a pályázat által meghatározott korosztályon belül)
 • Ki a célcsoport?
 • Milyen élethelyzetben van?
 • Milyen problémái, vágyai, elvégzendő feladatai vannak?
1 dia/slide
Bemutatja a célcsoport problémáját, feladatát és vágyait, amelyre az ötlet reagál
 • A célcsoport milyen problémáját, igényét, elvégzendő feladatát célozza meg az ötlet?
1 dia/slide
Bemutatja az Ötletet, megoldást
 • Mi a konkrét ötlet?
 • Hogyan reagál a megoldás a célcsoport problémáira, igényeire, feladataira?
 • Használatában, megjelenésében vonzó lehet?
 • Mindennapjaikba beépülhet?
 • Pénzügyi ismeretüket, gazdálkodási tapasztalatukat és gazdasági tudásukat gyakorlatiasan fejleszti?
 • Életpályájukra pozitív hatással lehet?
2 dia/slide
Bemutatja a versenytársi környezetet (ha van ilyen)
 • Mi különbözteti meg az ötletet a versenytársaktól és a hasonló megoldásoktól?
1 dia/slide
Bemutatja az ötlet aktualitásának okát
 • Miért most érdemes belevágni, miért nem csinálták meg korábban?
1 dia/slide
Megvalósíthatóság 12-18 hónap alatt
 • Miből gondolja a pályázó, hogy az ötlet 12-18 hónap alatt technológiai szempontból kivitelezhető?
1 dia/slide
Az Ötlet az oktatásban is felhasználható lehet.
 • Milyen példát tud a pályázó bemutatni az ötlet élő oktatási környezetben történő felhasználása kapcsán? 
1 dia/slide
Megvalósítást követő működtetés, tovább fejlesztés víziója
 • Az ötlet milyen irányba fejleszthető tovább?
1 dia/slide

 

A pályázati anyag mellett az alábbi információkat várjuk az érvényes pályázathoz a pályázati adatlapon feltöltve

Név, telefonszám, email cím
A pályázó, kapcsolattartó adatai
 
Önéletrajz, önéletrajzok, vagy Céges bemutatkozó *(PDF)
A pályázó, pályázók önéletrajza, cég esetén céges bemutatkozó
PDF, maximum 15 MB
Pályázati anyag
A pályázati anyag, az Ideális Pályázati anyagban leírt tartalmi és formai követelmények figyelembevételével
PDF, maximum 20 000 karakter, 20 MB
Bemutatkozó videó link
Pályázó, csapatok, cég rövid videós bemutatkozója
YouTube link, maximum 3 perces
Ötlet rövid leírása
A pályázati anyagból az Ötlet leírásának rövid kivonata
max. 1 500 karakter
Célcsoport rövid bemutatása
A pályázati anyagból a Célcsoport bemutatásának rövid kivonata
maximum 1 500 karakter
Célcsoport problémái (amire megoldást ajánl az ötlet)
A pályázati anyagból a Célcsoport probléma bemutatásának rövid kivonata
maximum 1 500 karakter
Egyéb kiegészítő tartalom (prototípus, videók, képek) (opcionális)
Képekkel, videóval, egyéb eszközökkel - pl. kattintható prototípus - jól érthetően és könnyen befogadhatóan bemutatja az ötletet.
Link a videóra, prototípusra, kép gyűjteményre
14-18 éves pályázó esetén Szülői Beleegyező Nyilatkozat
14-18 éves pályázó esetén Szülői Beleegyező Nyilatkozat alábbi linkről letölthető, aláírt változata
PDF

Zsűri

Ismerd meg azokat a szakembereket, akik a beérkezett pályaműveket értékelik majd. A döntés meghozatala mellett, a legígéretesebb pályázatok beküldői számára biztosított Mentor Programunkat is ők vezetik majd.

Impresszum

Az „OK Projekt 2.0" című program és annak Ötletpályázata az
Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg.
Az oldal tartalmáért felelősséget vállal az OTP Fáy András Alapítvány. Minden jog fenntartva.

Kapcsolat: Budapest 1068 Benczúr utca 26. További információ a weboldal Ügyfélszolgálat menüpont alatt található.