Q&A

search
A mentor programon kötelező a részvétel?

A mentor programba bejutó pályázóknak a mentor programon a részvétel kötelező. A pályázó és a kiíró közös érdeke, hogy a mentorok és a zsűri visszajelzést tudjon adni a pályamunkákkal kapcsolatban a végső döntő előtt, így azok minősége javuljon, a zsűri pedig mélyebb benyomás alapján tudja a végső döntést meghozni. Különleges esetben, például határon túlról érkező pályamunka esetén a szervezők külön engedéllyel eltekinthetnek a helyszíni prezentációtól, de Skype/telefonos interjúkon a részvétel ebben az esetben is kötelező.

A pályázatra beküldött ötletem tulajdonjoga hogyan változik?

Amennyiben a kiírásra beküldött ötletet a zsűri kiválasztja és díjjal jutalmazza, akkor a díjazás mint ellenérték megfizetésével egy külön aláírásra kerülő szerződés alapján a pályázat kiírója valamennyi az adott ötlethez kapcsolódó jogot megszerez, ideértve a megvalósítás jogát is.

A díjazásban nem részesülő ötletek tulajdonjoga a pályázat beküldőjénél marad.

Meddig pályázhatok?

Pályázni a pályázat beküldésének határidejéig, 2018. január 15. 24:00-ig lehet.

14 éves kor alatt lehet pályázni?

Nem lehet. 14-18 éves kor között pedig szülői beleegyezéssel lehet pályázatot benyújtani.

Mit jelent az, hogy a díj bruttó nyeremény?

A magyar adózási rendszer külön adózási elvárásokat támaszt magánszemélyekkel és cégekkel szemben, a díj nettó - kifizetett - összege ezért változik annak függvényében, hogy a nyertes magánszemély, vagy cég. 

Kötelezően kell az ötletemhez prototípust csatolni?

Nem kötelező, de ajánlott. Bármi, ami segíti a zsűrit és a mentorokat abban, hogy jobban megértsék az ötletet és annak potenciálját, a pályázó számára is lehetőséget teremt, hogy nagyobb elköteleződést érjen el.

Nem találtam a honlapon telefonszámot - a kérdéseimet hol tudom feltenni személyesen?

Ügyfélszolgálatunk csak írásban, e-mailes formában fogadja a kérdéseket. Az esélyegyenlőség érdekében arra törekszünk, hogy a felmerült kérdéseket, valamint az arra adott válaszokat mindenki megismerhesse, ezért a 'Q&A' menüpontban tesszük közzé ezeket.

Az ötletpályázat ügyfélszolgálatához beérkezett kérdéseket név nélkül osztják meg a honlapon?

Igen, az otletpalyazat@otpfayalapitvany.hu e-mailcímre beérkezett kérdéseket - és az arra adott válaszokat - anonim módon tesszük közzé a honlap 'Q&A' menüpontja alatt.

Csak az a pályázat adható be, ami a megjelölt célcsoport (12-22 éves korosztály) teljes egészét lefedi?

Beadható egy-egy szűkebb életkori célcsoportra vonatkozó ötlet is. A bruttó 15 millió forintos fődíj mellett a bruttó 23 millió forintos részdíjazás ezen ötletek jutalmazását is szolgálhatja. Azonban érdemes arra törekedni, hogy a 12-22 éves korosztályt minél inkább lefedje a pályázat, ugyanis az értékelési szempontrendszer 20%-át teszi ki a célcsoportra való illeszkedés.

Kitalálhatok új célcsoportot a 12-22 éves korosztályon belül?

Igen, ebben az esetben a pályázati anyagban be kell mutatni a választott szűkebb célcsoport/karakter jellemzőit.

A pályázat egy kifejlesztett, már elkészített digitális „termék” leadására irányul?

A pályázat ötletek, tervek leadására irányul, nem pedig már elkészített, lefejlesztett alkalmazásokra, programokra. A díjazott ötlet(ek)et a pályázat lezárta után valósítja meg a Kiíró.

Nem egyértelmű, hogy a pályázati űrlap kitöltése mellett mit kell benyújtani. Ezen tartalom részletezése hol olvasható?

A 'Pályázat' menüpont alatt található 'Bírálati szempontrendszer' almenüpontban olvasható a pályázati minta, ahol részletes útmutató található a tartalmi elvárásokról.

Egyéni vállalkozó személyként vagy cégként pályázzon?

Lehetőség van pályázni egyéni vállalkozóként, magánszemélyként, valamint cégként is.
Érdemes a pályázó megnevezésénél azt kiválasztani, amin keresztül a leginkább át tudja adni a szakmai tevékenységét. Ha egyéni vállalkozóként szeretne jelentkezni, a 'Jelentkezés' felületen a 'Pályázó' almenüpontban a „cég” megnevezést jelölje be.

Mit kell tartalmaznia a bemutatkozó videónak? Kötelező-e ennek feltöltése?

Bemutatkozó videót és annak linkjét kötelező megadni a jelentkezés során. Olyan videót várunk, amely a zsűrit közelebb viheti a döntéséhez, láttatja, mennyire hiteles és kreatív a pályázó. Nyitottak vagyunk a legelrugaszkodottabb megoldásokra is. A honlapon a ’Bírálati szempontrendszer’ almenüben egy maximum 3 perces YouTube linket jelöltünk meg elvárásként, amit majd a ’Jelentkezés’ felület erre vonatkozó részébe kérünk bemásolni.

Az űrlap kitöltésén túl milyen részletesen szükséges kifejteni az ötletet?

Mint ahogy a pályázati kiírásban is szerepel, lényeges hangsúly kerül az ötlet minél komplexebb kidolgozottságára. (Ez az értékelési szempontrendszer 20%-át teszi ki.)
Minden leírt információ hasznos, ami segíti a zsűrit és a mentorokat abban, hogy jobban megértsék az ötletet és annak potenciálját.
Ennek elkészítésében segíthet Önnek a pályázati minta, amelyet a 'Pályázat' menüpont ’Bírálati szempontrendszer’ almenüpontjában olvashat.

A "pénzügyi tudás" a pályázat esetében milyen tágan értelmezhető? Például pénzügyi oktatás kapcsolódhat-e divathoz, örökségvédelemhez, vagy éppen fogyasztóvédelemhez?

A Kiíró nem jelöl ki sem szakmai területeket, sem irányokat a pályázók számára. Az élet bármely területéről érkezhetnek digitális területen megvalósítható pályaművek, jó gondolatok, tervek és ötletek, amelyek új oldalról közelítik meg a pénzügyi kultúrafejlesztést.

 A bemutatkozó videó lehet hosszabb, mint a megadott 3 perc?

A 'Bírálati szempontrendszer' almenüpont alatt olvasható leírás szerint a bemutatkozó videó maximum 3 perc hosszúságú lehet. A videó hossza formai követelmény, a zsűri csak a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályaműveket értékeli.

Ki nem tartozik bele a pályázók körébe?

Az OTP Fáy András Alapítvány alkalmazottai és azok hozzátartozói, illetve a pályázat megvalósításában résztvevők (beleértve a zsűritagokat) és azok hozzátartozói nem nyújthatnak be pályázatot, viszont rajtuk kívül mindenki más igen, aki betöltötte a 14. életévét. 

Egy adott pályázatot mind a 4 zsűritag véleményez?

Igen, minden beadott pályamunka értékelésénél közös döntés születik. A négy zsűri szava egyformán hangsúlyos, valamint adott esetben kikérhetik külsős szakmai segítők véleményét is.

Pályázhatok több ötlettel is?

Igen, a pályázati kiírásban nincs meghatározva, hogy egy pályázó csak egy ötletet nyújthat be.

Külföldön bejegyzett cég is pályázhat?

Igen.

Külföldön élő magyar állampolgár, valamint külföldi állampolgár is nyújthat be pályázatot?

Igen, viszont a pályázati anyag csak magyar nyelven kerülhet leadásra.

Ha módosítani szeretném a már beküldött pályázatot, hogyan tehetem meg?   

A „Jelentkezés” menüpontban található űrlap kitöltése után a pályázat beadásra kerül. Amennyiben a pályázó úgy véli, hogy módosítást igényel a beküldött pályázat, abban az esetben január 15-ig lehetősége van ezt jelezni az ügyfélszolgálati email címen. Az üzenetben meg kell jelölnie a pályázat azonosítószámát, a pályázat nevét és a pályázó nevét. Javasoljuk, hogy első lépésként töltse fel az új pályázatot, majd ezt követően kérje az előző anyag figyelmen kívül hagyását és törlését.

Az ötletpályázatban megvalósuló ötletek non-profit vagy for-profit jelleggel fognak működni? Érdemes beleépíteni az ötletbe valamilyen fizetett szolgáltatást?

A pályázati kiírásban nem határoztuk meg, hogy maga az ötlet for-vagy non-profit jellegre vonatkozzon. Nyitottak vagyunk mindkét változatra, akár valamilyen vegyes megoldásra is.

A fenntarthatóság a pályázat szempontjából azt jelenti, hogy

  1. a program megvalósítása után az üzemeltetőnek minél kevesebb befektetésre legyen szüksége magához az üzemeltetéshez, fenntartáshoz.
  2. a program megvalósítását követően benne van a továbbfejlesztés és/vagy a megújítás, megújulás képessége.
  3. az ötlet megvalósítása után a program üzemeltetőjének minél kevesebb költséget kelljen fordítania a program terjesztésére (elterjesztésére).
  4. természetesen azt sem zártuk ki, hogy olyan pályamű érkezzen be hozzák, és később akár megvalósuljon, amely bevételi lehetőségeket is hordoz magában.

Ezért a fenntarthatóság összeségében két aspektusból is értelmezhető: az ügy társadalmi hasznossága felől (non-profit fenntarthatóság), vagy üzleti megközelítésből (for-profit fenntarthatóság).

Csapat esetén előre irányítható vagy megadható-e, hogy melyik csapattag milyen százalékban részesüljön a nyereményből? 

Mint a pályázat kiírói, javasoljuk is, hogy a pályázó csoporttagok előre állapodjanak meg a lehetséges pályázati nyeremény elosztásáról. Ennek alapján, a későbbiekben csak olyan megállapodást tudunk figyelembe venni, amit minden csapattag az aláírásával ismer és elfogad. Ennek a megállapodási nyilatkozatnak a pályázati anyag részét kell képeznie, tehát a pályázati határidőn belül a benyújtott (feltöltött) dokumentumokkal együtt várjuk.

Amennyiben a csapat is magánszemélyek együttese, adózási szempontból milyen típusú bevételnek számít a nyeremény?

Mindenkivel egyedi szerződéseket kötünk a csoporttagok által meghatározott arányok alapján. A megállapított nyeremények bruttó összegként kerültek meghatározásra, amelyek az aktuális jogszabályban meghatározott módon, az adók és járulékok levonása után kerülnek kifizetésre.

A kötelezően csatolandó Youtube bemutatkozó videó linkje lehet privát?

A bemutatkozó videó linkje fontos, hogy privát legyen. A pályázati kiírás szerint olyan ötletet várunk, melyet máshol még nem publikáltak – „A Pályázók a jelentkezésük elküldésével kijelentik és szavatolnak azért, (...) hogy az ötlet más harmadik személy vagy a nyilvánosság számára még nem került feltárásra, más pályázat során benyújtásra. A Pályázók szintén szavatolják, hogy az ötlet saját szellemi tevékenységük eredményeképpen önállóan létrehozott új, máshol még fel nem tárt, bizalmasan kezelt szellemi alkotás”, ezen elv többek között akkor tud teljesülni, ha az ötlettel kapcsolatos Youtube-videó linkje privát, nem nyilvános.

Tegyük fel, hogy kap a (különben nagyon is életképes, sőt zseniális) pályázat egy "futottak még" 50 ezer forintos díjat. Ezzel is megvásárlásra került a tulajdonjog?

A pályázat Kiírója bemutatkozásában leírja: „az Ötletpályázatra sok pénzt szánunk, mert tudjuk, hogy az innovációnak és a sikernek ára van.” A pályázat célja, hogy magas színvonalú, értékes és egyedi ötleteket találjon és díjazzon, az összdíjazás mértéke a Kiíró szándéka szerint arányban áll a várt ötletek értékévél. A jogátruházás/felhasználás feltételeit és a díjazás mértékét (odaítélt díj) a felek egy későbbiekben aláírandó, az OTP Fáy András Alapítvány által elkészítendő szerződésben rögzítik – melynek érvényességéhez mindkét fél (tehát a Kiíró és a nyertes pályázó) aláírása is szükséges.

Előnyt élvez-e az a csapat/cég, amely a későbbiekben akár képes az ötlete megvalósítására, illetve a kiíró tervezi-e esetlegesen a megvalósításba bevonni a pályázót?

A pályázati kiírás szerint nem elvárás, hogy az ötletet a pályázó meg is tudja valósítani. A bírálati szempontrendszer nem vizsgálja, hogy a pályázó saját erőforrásai segítségével meg tudná-e valósítani az ötletet. A nyertes ötletek későbbi megvalósításával kapcsolatban - a folyamatba bevonni kívánt szereplő(k) köréről - nem rendelkezik a pályázati kiírás.

A díjazott ötletekkel a későbbiekben az OTP Fáy András Alapítvány kizárólagosan és szabadon rendelkezik. Az Alapítvány célja, hogy a kiválasztott ötletek megvalósuljanak, hiszen ez az pályázat értelme, azonban az, hogy ez milyen formában és kivel fog megvalósulni (akár az ötlet kitalálójával) csak az Ötletpályázat program lezárása után lesz kérdéses. Terveink szerint az Ötletpályázat lezárása után szinte azonnal megkezdjük a díjazott ötletek megvalósításának előkészítését.

A jogátruházás/felhasználás és a díjazás feltételeit a felek (a nyertes pályázó(k) és a Kiíró) szerződésben rögzítik.

A nyeremény felhasználásának van-e bármilyen kritériuma, szükséges valamilyen jellegű elszámolást benyújtani?

A nyeremény felhasználásának nincs kritériuma, szabadon rendelkezhet vele a nyertes, semmilyen elszámolást nem kell benyújtani a Kiíró számára.

Költségtervezet készítése elvárt-e, illetve amennyiben nem, hozzájárul-e ahhoz, hogy az ötletet a kiválasztásnál pozitív irányba befolyásolja?

A költségtervezet nem része a kötelezően benyújtandó pályázati anyagnak. Ugyanakkor az ötlet minél komplexebb kidolgozása – mely a bírálati szempontrendszer 20%-át teszi ki - segíti a zsűrit abban, hogy jobban megértse az ötletben rejlő potenciált, és ezalapján döntsön a pályázat díjazásával, értékelésével kapcsolatban. Továbbá miután az értékelési szempontrendszer ugyancsak fontos eleme a megvalósuló ötlet fenntarthatósága, ezért úgy véljük, hogy egy költségtervezet azt kellőképpen alátámaszthatja, vagy éppen igazolhatja.

Az OTP Fáy András Alapítvány erőforrásaiban felkészült arra, hogy az Ötletpályázat sikeres programjait megvalósítsa.

Abban az esetben, ha többen ugyanazzal pályáznak, milyen szabály lép életbe?

A zsűri összetétele a garancia arra, hogy különbséget tudunk majd tenni a pályázatok között. Minden egyes pályaművet több aspektusból is megvizsgálunk, azonban ha mégis nagyon hasonló ötletekkel találkozunk, akkor a bírálati szempontok közül a kidolgozottság mértéke lesz a mérvadó.

Az ötlet kidolgozottságának színvonala a mentor-program után a döntőben lesz érdekes, vagy már a pályázat beküldésénél is szerepet játszik?

Az ötlet kidolgozottságának színvonala már a pályázat beérkezésekor, illetve az első körös bírálatkor is szerepet játszik.

A bírálati szempontrendszerben az "ötlet kidolgozottságának színvonala" menüpont alatt található a következő értékelési pont: "A pályázati ötletet vagy annak bármely részét tesztelték-e, véleményeztették-e már, illetve annak eredményeit a pályázatban bemutatták-e?" ​Ez nem mond ellent annak, hogy a pályázat megvalósításának joga a kiválasztás esetén a Kiíróra hárul, ezért harmadik félnek az ötletről információknak a pályázó nem adhat?

Nem látunk ellentmondást a kiírásban, hiszen az OTP Fáy András Alapítvány által kiválasztott zsűri mérlegelni fogja a benyújtott pályázatok kockázatai között azt is, hogy az ötlet megvalósításakor milyen társadalmi és/vagy piaci szereplőkkel kell versenyeznie majd a leendő projektnek.